Általános Szerződési Feltételek

 

 

A Butterfly Magyarország Kft. (székhely: 1151 Budapest, Kertköz u. 7. I/2., ügyvezető igazgató: Monostori László) (a továbbiakban „Eladó”) Általános Szerződési Feltételei (utolsó aktualizálás dátuma: 2013. március) a következők:

 

 1. Általános

  1. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSzF”) az Eladó és az Ügyfél között létrejött minden ügyletre érvényesek. Mérvadónak mindig a szerződéskötés időpontjában érvényes változatot kell tekinteni.

  2. A szerződési feltételek értelmében a Fogyasztók azok a természetes személyek, akik az ügyletet nem kereskedelmi céllal vagy nem önálló szakmai tevékenységükhöz kapcsolódóan kötik.

Jelen feltételek értelmében Vállalkozónak azok a természetes és jogi személyek minősülnek, akikkel az Eladó üzleti kapcsolatba lép, és akik kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységet folytatnak. Jelen dokumentumban a Fogyasztók és a Vállalkozók egyaránt Ügyfélnek minősülnek.

  1. Az egyénileg kötött szerződések rendelkezései felülírják az Általános Szerződési Feltételeket.
   Az Ügyfél jelen Általános Szerződési Feltételektől eltérő, ezekkel ellentétes tartalmú vagy ezeket kiegészítő általános szerződési feltételei nem képezhetik az Általános Szerződési Feltételek részét, kivéve, ha annak tartalmát a szerződő felek kifejezetten elfogadják.

  2. Regisztráció

Vásárlás felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy következő rendelés esetén, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.

A regisztráció néhány pillanat alatt elvégezhető.

Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.

 

 1. Szerződéskötés

  1. Az Eladó ajánlatai minden kötelezettség nélküliek, ha az ajánlat erre vonatkozóan nem tartalmaz ezzel ellentétes értelmű rendelkezést. A megrendelt termékek a számítógépes megjelenítés lehetőségei miatt kis mértékben – főleg a színek vonatkozásában − eltérhetnek az interneten bemutatott áruktól.

  2. A megrendelés: írásban – e-mailben − vagy online nyomtatványon történhet. Az Ügyfél megrendelésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a megrendelt árura vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésére. Az Ügyfél a „Rendelés befejezése” felület aktiválásával a www.butterfly.hu weboldalon leadott megrendelés, azaz a kosárban található termékek vonatkozásában kötelező érvényű ajánlatot tesz.
   Az ajánlat beérkezéséről az Ügyfél azonnali visszajelzést kap e-mailben. Ez a visszajelzés azonban még nem jelenti a megrendelés kötelező érvényű elfogadását. Az adás-vételi szerződés a visszajelzés kiküldésével még nem lép életbe, ehhez a szerződés visszaigazolása vagy az áru leszállítása szükséges. A telefonos megrendelés felvétele az Eladó részéről nem jelenti a megrendelés kötelező érvényű elfogadását, ha erre vonatkozóan a felek között nem jött létre ezzel ellentétes tartalmú megállapodás. A telefonos megrendelés elfogadásához szintén a szerződés írásos visszaigazolása szükséges.

  3. Az Eladónak a megrendelés beérkezésétől számítva 10 munkanap áll rendelkezésére az Ügyfél szerződéskötésre vonatkozó ajánlatának elfogadására. Elektronikus úton történő megrendelés esetén az Eladónak a megrendelés beérkezését követően három munkanap áll rendelkezésére az ajánlatot megtestesítő megrendelés elfogadására. Amennyiben az Eladó a megrendelt árukat e határidőn belül leszállítja, a szállítás szintén elfogadásnak minősül. Az Eladó a megrendelést indoklás nélkül visszautasíthatja.

  4. A szállítási határidők és időtartamok betartása a beszállítók teljesítésétől függ. Amennyiben a beszállítók nem teljesítenek időben, az Eladó haladéktalanul értesíti az Ügyfelet, hogy az áru nem áll rendelkezésre, az addigi teljesítéseket pedig visszatéríti.

  5. Amennyiben az Ügyfél a kiválasztott termékeket elektronikus úton rendeli meg, az Ügyfélnek a rendelés megkezdése előtt az ÁSZF-ről tájékozódnia szükséges.

 2. Tulajdonjog-fenntartás és elállás

  1. Az Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát a Fogyasztókkal szemben. A Vállalkozókkal szemben az Eladó mindaddig fenntartja tulajdonjogát, amíg a folyamatban lévő ügyletekből származó követeléseit ki nem egyenlítik.

  2. Az Ügyfél szerződésszegése (különösképpen annak fizetési késedelme), az Ügyfél hitelképességére vonatkozó vagy a valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatása, az Ügyfél ellen folyó felszámolás vagy csődeljárás estén az Eladó (a törvényi hely megjelölése) értelmében jogosult a szerződéstől elállni és a terméket visszakérni, amennyiben az Ügyfél még nem vagy nem teljes mértékben teljesített. Az Eladó jogosult továbbá bármikor visszalépni a szerződéstől, ha az Ügyfél ellen felszámolás vagy csődeljárás indul. Az Eladó esetleges kártérítési igényét a fentiek nem érintik.

  3. A Vállalkozó jogosult a terméket rendes ügymenet keretében továbbértékesíteni. A Vállalkozó már most engedményezi az Eladóra azokat a számlaértékig terjedő követeléseket, amelyek az áru harmadik félnek történő továbbértékesítéséből származnak. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a követeléseket maga hajtsa be, amennyiben a Vállalkozó nem tesz eleget rendes fizetési kötelezettségeinek, és késedelembe esik.

  4. Az Eladó kötelezi magát, hogy az Ügyféltől fedezetként kapott biztosítékot az Ügyfél kérésére oly mértékben felszabadítja, hogy a biztosítékok valós értéke 10%-kal haladja meg a biztosítandó követelés összegét. A felszabadítandó biztosítékok kiválasztására az Eladó jogosult.

 3. Fizetési feltételek

  1. A webáruházban szereplő árak kötelező érvényűek. Az árak az áfá-t tartalmazzák.

  2. Távollévők között kötött szerződések esetében szállítási díj kerül felszámításra, amelyet jelen Általános Szerződési Feltételek 6. pontja szabályoz.

  3. A Vállalkozónak csak akkor van beszámítási jogosultsága, ha igényérvényesítését jogerős határozat igazolja, igénye nem vitatott vagy a Butterfly Magyarország Kft. által elfogadott. Az Ügyfélnek csak abban az esetben van visszatartási jogosultsága, ha a követelés ugyanazon jogalapból ered.

 4. Fizetési módok és szállítási költségek

  1. Az Ügyfél az áru ellenértékét előreutalással/utalással, utánvéttel, Pay pal rendszeren keresztül vagy beszedési megbízás útján rendezheti. Új Ügyfelek első megrendelésekor az elszámolás utánvéttel, PayPal rendszeren keresztül vagy igény esetén előreutalással történhet. A kiszállítás a Magyar Posta Zrt. levél- / csomagküldő szálgáltatásának igénybevételével történik. Előreutalással történő ellenérték rendezés esetén a szállítási díj az 1. számú melléklet szerint kerül kiszámításra, utánvéttel történő rendezés esetén a díjszámítás a 2. számú melléklet szerint történik.

 

  1. Előreutalás/utalás esetén az áru csak akkor kerül kiküldésre, ha a számla ellenértékét az Eladó számláján teljes egészében jóváírták. Utánvéttel történő fizetés esetén az Ügyfél közvetlenül a kiszállító cégnek, azaz a Magyar Posta Zrt. kézbesítőjének teljesít. Ebben az esetben az Ügyfél az Eladó által megjelölt áruértéken felül köteles megfizetni az utánvételhez kapcsolódó díjakat is, amely a Magyar Posta Zrt. esetében a magyarországi szállításra vonatkozóan az 2. számú melléklet szerinti költséget jelent. A küldeményekhez kapcsolódó további információkat a rendelés során közöljük.
   A küldemények csomagolásáért az Eladó további 500 forintot számít fel.

 

 1. Szállítás

  1. Az Eladó kizárólag Magyarország területére vállal szállításokat.

  2. Az Eladó raktáron lévő áruk kiszállítását az áruellenérték beérkezését követő 2-10 munakanapon belüll elindítja. Utánvétes teljesítés esetén az Eladó az árut a szerződésvisszaigazolás beérkezésését követő 2-10 munkanapon belül postázza. Amennyiben az áru ellenértékének megfizetése valamilyen finanszírozási megoldás keretében történik, az Eladó a finanszírozó bank finanszírozási szándékának kinyilvánítását és Eladónak történő igazolását követő egy munkanapon belül elindítja a küldeményt.

  3. Amennyiben a megrendelt áru nincs raktáron, az Eladó haladéktalanul megrendeli azt, erről tájékoztatja az Ügyfelet, valamint közli a szállítás várható időpontját. A kizárólag rendelésre szállított áruk a webáruház készletében jelölésre kerültek. Az Eladó saját részre történő rendelése esetén jelen ÁSzF 2.4 és 2.5 pontja az irányadó.

  4. Az Eladó részteljesítésre jogosult, ha az az Eladó érdekeinek figyelembevétele az Ügyféltől elvárható. A részteljesítés az Ügyfél számára semmilyen plusz költséggel nem jár. A részteljesítés csak abban az esetben jár plusz költséggel az Ügyfél részére, ha a részteljesítést kifejezetten ő kérte.

  5. A Butterfly Magyarország mintaküldeményeket nem küld Ügyfeleinek.

 2. Kockázatászállás

  1. A Fogyasztók esetében az eladott áru véletlen megsemmisülésének és véletlenszerű állagromlásának kockázata távollévő felek közötti szerződéskötés esetén az áru átadásával száll át a Fogyasztóra.

  2. A Vállalkozók esetében az áru véletlen megsemmisülésének és véletlenszerű állagromlásának kockázata távollévő felek közötti szerződéskötés esetén az áru szálítmányozónak vagy más kiszállítással megbízott személynek vagy intézménynek történő átadásával száll át a Vállalkozóra.

  3. Az Ügyfél késedelmes átvétele szintén átadásnak minősül.

 3. Elállás

Az elálláshoz kapcsolódó jogok ismertetésének kezdete:
Az Ügyfelet megilleti az elállási jog, azaz az Ügyfél szerződéskötési szándékának kinyilatkoztatását követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül írásban (pl. levélben, e-mailben) megküldött nyilatkozatával elállhat megrendelésétől. A 8 napos időtartam jelen írásos tájékoztató kézhezvételétől indul, ám semmiképp nem kezdődhet meg az áru Ügyfél általi kézhezvétele (azonos termékek rendszeres szállítása esetén az első részszállítás beérkezése) és az Eladó (megfelelő törvényhely megjelölése) törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének teljesítése előtt. Az elállási jog érvényesítéséhez elegendő az elálláshoz kapcsolódó nyilatkozat határidőn belüli elküldése.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot a következő címre kell eljuttatni:


Postacím:

Butterfly Magyarország Kft.
1151 Budapest
Kertköz u. 7. I/2.


E-mail cím: monostori.peter@butterfly.hu

Az elállás jogkövetkezményei:
Rendes elállás esetén mindkét fél köteles a kapott teljesítéseket visszaszolgáltatni és az abból származó esetleges hasznot (pl. kamatokat) visszafizetni. Amennyiben az Ügyfél a kapott árut vagy annak hasznát (pl. a használatból eredő előnyöket) nem, vagy csak részben, vagy csak az eredetinél rosszabb állapotban tudja visszaszolgáltatni, az Ügyfelet térítési kötelezettség terheli. Ez azzal járhat, hogy a szerződéses fizetési kötelezettségeket az elállásig terjedő időszakra teljesíteni kell. Az áru állagromlásáért, vagy a termék használatából eredő haszonért csak abban az esetben kell térítést fizetni, ha az állagromlás vagy a haszonszerzés nem a termék tulajdonságainak és funkciójának ellenőrzéséből adódik. A termék tulajdonságainak és funkciójának ellenőrzése alatt a terméknek olyan tesztelését és kipróbálását kell érteni, amely üzletben történő vásárlás esetén is megengedett és elfogadható lenne. A csomagként küldhető termékeket az Eladó kockázatviselése mellett kell visszaküldeni. A visszaküldés költségei az Ügyfelet terhelik, ha a visszaküldött termék megegyezik a rendelt termékkel, és a visszaküldendő áru értéke nem haladja meg a bruttó 15.000 forint értéket vagy ennél nagyobb értékű áru esetén abban az esetben, ha az elállás időpontjában az áru ellenértéke még nincs kifizetve vagy szerződésben megállapodott részfizetés történt. Egyéb esetben a visszaküldésnek nincs költségvonzata. A csomagként fel nem adható termékeket az Ügyfél elszállítja az Eladó által megjelölt helyre. A pénz-visszatérítési kötelezettségeknek a felek 30 napon belül kötelesek eleget tenni. Ezen időtartam az Ügyfél részéről az elállási nyilatkozat vagy a termék elküldésével, az Eladó részéről pedig ezeknek az átvételével kezdődik.

Egyéb feltételek
Szolgáltatásnyújtás esetén az elállási jog érvényesíthetősége idő előtt megszűnik, ha a szerződést az Ügyfél kifejezett kérésére a felek teljes mértékben teljesítették, még mielőtt az Ügyfél elállási jogát érvényesíthette volna.

Az Ügyfél által meghatározott specifikáció alapján legyártott vagy kifejezetten a megrendelő egyedi igényeire alakított termékek esetén nincs lehetőség az elállási jog érvényesítésére.


Az elálláshoz kapcsolódó jogok ismertetésének vége

 

  1. A visszaküldés költsége elállás esetén
   Amennyiben a (megfelelő törvényi hivatkozás) értelmében az Ügyfél részéről jogszerűen érvényesíthető az elállás, az áru visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli, ha a visszaküldendő áru értéke nem haladja meg a 15.000 forint értéket vagy ennél nagyobb értékű áru esetén abban az esetben, ha az elállás időpontjában az áru ellenértéke még nincs kifizetve vagy szerződésben megállapodott részfizetés történt. Kivételt az az eset képez, ha a megküldött áru nem egyezik meg a rendelt termékkel. A felsoroltakon kívüli esetekben a visszaküldés költsége az Eladót terheli.

  2. Térítési kötelezettség és ennek elkerülése
   Amennyiben az elállás során a kapott termék nem vagy csak részben vagy csak rosszabb állapotban szolgáltatható vissza, az Ügyfél adott esetben köteles a különbözeti értéket megtéríteni. A termékek átengedése esetén a fentiek nem irányadóak, ha a termék állagának romlása a termék – üzletekben megengedetthez hasonló − vizsgálatára vezethető vissza. Egyéb esetekben az értéktérítési kötelezettség úgy kerülhető el, hogy az Ügyfél a terméket rendeltetésszerűen veszi használatba, azt nem saját tulajdonaként kezeli, és mindent megtesz annak érdekében, hogy annak értékét semmi ne csökkentse.

 1. Szavatosság

  1. A leszállított termékek kismértékben eltérhetnek a webáruházban megjelenített termékektől. E tekintetben az ÁSzF 2.1 pontjának második mondata az irányadó.

  2. A szavatosság érvényesítésekor a Fogyasztó a termék kijavítása és cseréje között választhat. Az Eladónak jogában áll a szavatossági igény érvényesítésének módját elutasítani, ha az számára aránytalanul magas költséggel jár, a másik érvényesítési mód pedig nem okoz jelentős hátrányt a Fogyasztónak. Vállalkozók esetében a termékek hiányosságai esetén az Eladó választja meg a szavatosság igény teljesítésének (javítás vagy csere) módját.

  3. Amennyiben a szavatossági igény érvényesítése nem vezet eredményre az Ügyfél kérheti az áru árának csökkentését vagy a szerződés felbontását (elállás) és kártérítés megfizetését. A teljesítés elmaradásáért fizetett kártérítési igény helyett az Ügyfél a (törvényi hivatkozás értelmében) az ezen megrendeléshez kapcsolódó hiábavaló ráfordítások megtérítését is kérheti. Ezen ráfordítások közé kell sorolni azokat a kiadásokat, amelyeket az Ügyfél az áru rendelkezésre állásában bízva eszközölt, és ily módon árelőnyhöz jutott. Nem jelentős hiányosságok esetén az Ügyfél – a felek kölcsönös érdekeit szem előtt tartva – nem érvényesítheti elállási jogát. Amennyiben az Ügyfél a teljesítés helyett a kártérítést választja, jelen ÁSzF 10.1 pontjában olvasható felelősségvállalás az irányadó.

  4. A Vállalkozó szavatossági igénye csak abban az esetben érvényesíthető, ha a Vállalkozó az áru nyilvánvaló hiányosságait/hibáit az átvételt követő 7 napon belül az Eladónak jelzi. Ezen kötelezettség teljesítéséhez elegendő a tényállás közlése és az áru visszaküldése. A körülményeket érintő bizonytási kötelezettség – a hiányosság, a hiányosság felfedezésének időpontja és az észrevétel jelzésének időpontja vonatkozásában – a Vállalkozót terheli. Kereskedők esetében a (megfelelő jogszabályhely megjelölése) az irányadó.

  5. Az Eladó kéri a Fogyasztót, hogy a kiszállított áru csomagolásán látható nyilvánvaló sérüléseket, valamint ebből adódóan a csomag tartalmában keletkezett károkat a kiszállítónak azonnal jelezze, az árut ne vegye át, és azonnal értesítse az Eladót az esetről. Ezen kérés figyelmen kívül hagyása nem befolyásolja a szavatossági igény érvényesítését, és az Eladó részéről sem eredményez kártérítési igényt. A fent említett kérés az elévülési időtartamot nem befolyásolja.

  6. A Vállalkozók esetében a terméktulajdonságok vonatkozásában csak a gyártó termékleírása tekinthető mérvadónak. A nyilvános véleménynyilvánítás, a gyártó reklámozása a termék szerződésben foglalt tulajdonságait nem érinti.

  7. A Fogyasztók esetében a szavatossági idő az áru leszállításától számított 2 év. A Vállalkozók esetében a szavatosság az áru leszállításától számított 1 év. Használt tárgyak esetében a szavatossági idő a Fogyasztók és a Vállalkozók esetében is 1 év.
   Az egyéves garanciális időtartam érvényét veszti, az Eladó durva kötelezettségszegése, vagy szándékosan elkövetett megtévesztése esetén, nem érvényes továbbá az Eladónak felróható testi és egészségkárosodások és az Ügyfél elhalálozása esetén, valamint garancia esetén. Az Eladó felelőssége a termékfelelősségi törvény értelmében ezektől függetlenül fennáll.

  8. Az Eladó az Ügyféllel szemben jogi értelemben semmilyen garanciát nem vállal, kivéve, ha erre vonatkozóan külön megállapodást köt. A gyártó garanciavállalását ezek a rendelkezések nem érintik.

 2. Felelősségvállalás

  1. A kisfokú hanyagságból adódó kötelezettségszegés esetén a felelősség az árutípus alapján előre látható, szerződéstipikus, közvetlen átlagos kárra korlátozódik. Ez a rendelkezés az irányadó a törvényes képviselő, a kivitelezésben és végrehajtásban segédkező munkatársak kisfokú hanyagság kategóriájába sorolandó kötelezettségszegése esetén is. Az Eladó nem felel a nem jelentős szerződéses kötelezettségek kisfokú gondatlanságból történő megszegéséért. Az Eladót felelősség terheli azonban a fontos szerződéses kötelezettségek megszegéséért. Fontos szerződéses kötelezettségeknek minősülnek azok a kötelezettségek, amelyeket a szerződésnek a szerződés tartalma és célja alapján az Ügyfélnek biztosítania kell. Az Eladó felel továbbá azon kötelezettségek megszegéséért is, amelyek teljesítése a szerződés rendeltetésszerű megvalósításához szükséges, és amelyek betartásában az Ügyfél bízhat.
   A felelősség fent említett korlátozásai az Ügyfél garanciaérvényesítéssel és/vagy termékfelelősséggel kapcsolatos követeléseit nem érintik. A felelősség korlátozására vonatkozó feltételek szándékos megtévesztés, a szerződés fő pontjainak megsértése és az Eladónak felróható testi és egészségügyi károkozás és az Ügyfél elhalálozása esetén nem érvényesíthetők.

  2. Az Eladó csak a webáruház oldalain megjelenített saját tartalmakért felel. Amennyiben az áruház oldalain lévő linkek más weboldalak megtekintését is lehetővé teszik, az Eladót nem terheli felelősség az ott megjelenített idegen tartalmak vonatkozásában. Amennyiben az Eladó tudomást szerez az idegen weboldalakon megjelenített jogellenes tartalmakról, az Eladó − amennyiben ez technikailag lehetséges − haladéktalanul megszünteti ezen oldalak elérhetőségét saját oldalairól.

 3. Adatvédelem

  1. Az Ügyfél adatait a (törvényi hivatkozás) értelmében az Eladó tárolja és feldolgozza. Személyes adatokat az Eladó kizárólag rendelés esetén kér, kivéve, ha az Ügyfél egyéb más szolgáltatásokat is igénybe kíván venni.

  2. Az Ügyfél hozzájárulását adja, hogy az Eladó üzleti céljainak megvalósítása érdekében az Ügyfél személyes adatait megőrizze, feldolgozza és felhasználja.

  3. Az Eladó az Ügyfél személyes adatait harmadik félnek nem adja ki. Kivételt képez a szolgáltató partner és a Tamasu Butterfly GmbH képez, aki a szerződések teljesítéséhez az adatok továbbítását kéri, továbbá a Butterfly kiemelt partnerek, akik az Ügyfelek kiszolgálása érdekében kell, hogy hozzájussanak az adatokhoz. Ezekben az esetekben a kiszolgáltatott adatok a minimálisan szükséges mennyiségre korlátozódnak.

  4. Az Ügyfélnek jogában áll a megadott adatokra vonatkozóan tájékoztatást kérni, azokat korrigálni, zárolni és törölni. Az Ügyfél bármikor törölheti az általa megadott adatokat, és jogosult az info@butterfly.hu e-mail címen bármikor felvilágosítást kérni a tárolt adatokról. Amennyiben az adatok törlése törvényi vagy szerződéses adatmegőrzési kötelezettséget sért, az adatokat zárolják.

  5. Az Ügyfél személyes adatait az Eladó bizalmasan kezeli, azokat reklám- vagy piac- és közvélemény-kutatási célokra nem adja ki. További információk az Adatvédelem címszó alatt állnak rendelkezésre.

 4. Az ÁSzF módosítása

  1. Az Eladó fenntartja annak a jogát, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket kéthetes felmondási idő figyelembe vétele mellett megváltoztassa. Az ÁSzF módosításának bejelentése a módosított ÁSzF online, a (weboldal megjelölése) weboldalon történő közzétételével és annak érvénybelépési időpontjának közlésével, valamint az Eladó számláin e tényre történő utalással történik.

  2. Amennyiben az Ügyfél a közzétételt követő két héten belül nem emel kifogást a módosított ÁSzF ellen, a módosított feltételeket elfogadottnak kell tekinteni. A módosítás közzététele kifejezett utalást tartalmaz a kéthetes határidő jelentőségére.

 5. Záró rendelkezések

  1. A web áruházunkban megjelenő árak bruttó árak, amelyeket rendszeresen ellenőrzünk, de az ennek ellenére hibásan megjelent árakért felelősséget nem vállalunk!
  2. A Butterfly Magyarorsz ág Kft. nem vállal felelősséget a rendszer meghibásodásából, rendellenes működéséből adódó hibákért, technikai hibákért; valamint a vele kapcsolatban álló szervezetek által okozott késedelmekért, 'nemteljesítésekért'. Ide értendő a rendes piaci viszonyokhoz nem illeszkedő árajánlatokra, ezirányú rendelésfelvételre, rendszerműködés tökéletlen megjelenítéséből és egyéb okokból fellépő és ebből fakadó irreális árakra, kiszállítási és teljesítési feltételekre.
  3. A kötött megállapodásokra a nemzetközi vételi jog teljes kizárása mellett a magyar jog alkalmazandó.
  4. Az Ügyfél, kereskedő, vagy jogi személy a jelen szerződésből adódó vitás kérdésekben az Eladó székhelye szerinti bíróság dönt, kivéve, ha a felek más bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg. Az Eladó ugyanakkor jogosult a kereskedőt annak lakó- vagy székhelye szerint illetékes bíróságon is eljárásba vonni.

  5. Az ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvény Könyv és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók

 1. számú melléklet

 

Postai kiszállítás díjszámítása előrefizetéssel

 

 

Ajánlott, elsőbbségi, levélszekrényen keresztül nem kézbesíthető

érték (forint)

súly (gramm)

0-200.000 ft

30.000 ft ˂

0-50 g

455 Ft

ingyenes

51-100 g

510 Ft

101-250 g

575 Ft

251-500 g

795 Ft

501-750 g

1 135 Ft

750-2000 g

1 360 Ft

20001-30000 g

2 190 Ft

 

 

 1. számú melléklet

 

 

Postai díjszámítás utánvéttel

 

 

 

Utánvéttel, ajánlott, elsőbbségi, levélszekrényen keresztül nem kézbesíthető

érték (forint)

súly (gramm)

0-10.000 ft

10.001-50.000 ft

50.001-100.000 ft

100.001-200.000 ft

200.000 ft ˂

0-50 g

1 300 Ft

2 045 Ft

2 495 Ft

4 290 Ft

ingyenes

51-100 g

1 355 Ft

2 100 Ft

2 550 Ft

4 345 Ft

101-250 g

1 420 Ft

2 165 Ft

2 615 Ft

4 410 Ft

251-500 g

1 640 Ft

2 385 Ft

2 835 Ft

4 630 Ft

501-750 g

1 980 Ft

2 725 Ft

3 175 Ft

4 970 Ft

750-2000 g

2 605 Ft

2 950 Ft

3 400 Ft

5 195 Ft

20001-30000 g

3 565 Ft

4 035 Ft

4 655 Ft

7 110 Ft

[profiler]
Memory usage: real: 10223616, emalloc: 10029316
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem