Az elálláshoz kapcsolódó jogok ismertetésének kezdete:
Az Ügyfelet megilleti az elállási jog, azaz az Ügyfél szerződéskötési szándékának kinyilatkoztatását követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül írásban (pl. levélben, e-mailben) megküldött nyilatkozatával elállhat megrendelésétől. A 8 napos időtartam jelen írásos tájékoztató kézhezvételétől indul, ám semmiképp nem kezdődhet meg az áru Ügyfél általi kézhezvétele (azonos termékek rendszeres szállítása esetén az első részszállítás beérkezése) és az Eladó (megfelelő törvényhely megjelölése) törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségének teljesítése előtt. Az elállási jog érvényesítéséhez elegendő az elálláshoz kapcsolódó nyilatkozat határidőn belüli elküldése.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot a következő címre kell eljuttatni:

 

Postacím:
Butterfly Magyarország Kft.
1151 Budapest
Kertköz u. 7. I/2.


E-mail cím :info@butterfly.hu

Az elállás jogkövetkezményei:
Rendes elállás esetén mindkét fél köteles a kapott teljesítéseket visszaszolgáltatni és az abból származó esetleges hasznot (pl. kamatokat) visszafizetni. Amennyiben az Ügyfél a kapott árut vagy annak hasznát (pl. a használatból eredő előnyöket) nem, vagy csak részben, vagy csak az eredetinél rosszabb állapotban tudja visszaszolgáltatni, az Ügyfelet térítési kötelezettség terheli. Ez azzal járhat, hogy a szerződéses fizetési kötelezettségeket az elállásig terjedő időszakra teljesíteni kell. Az áru állagromlásáért, vagy a termék használatából eredő haszonért csak abban az esetben kell térítést fizetni, ha az állagromlás vagy a haszonszerzés nem a termék tulajdonságainak és funkciójának ellenőrzéséből adódik. A termék tulajdonságainak és funkciójának ellenőrzése alatt a terméknek olyan tesztelését és kipróbálását kell érteni, amely üzletben történő vásárlás esetén is megengedett és elfogadható lenne. A csomagként küldhető termékeket az Eladó kockázatviselése mellett kell visszaküldeni. A visszaküldés költségei az Ügyfelet terhelik, ha a visszaküldött termék megegyezik a rendelt termékkel, és a visszaküldendő áru értéke nem haladja meg a bruttó 15.000 forint értéket vagy ennél nagyobb értékű áru esetén abban az esetben, ha az elállás időpontjában az áru ellenértéke még nincs kifizetve vagy szerződésben megállapodott részfizetés történt. Egyéb esetben a visszaküldésnek nincs költségvonzata. A csomagként fel nem adható termékeket az Ügyfél elszállítja az Eladó által megjelölt helyre. A pénz-visszatérítési kötelezettségeknek a felek 30 napon belül kötelesek eleget tenni. Ezen időtartam az Ügyfél részéről az elállási nyilatkozat vagy a termék elküldésével, az Eladó részéről pedig ezeknek az átvételével kezdődik.

Egyéb feltételek
Szolgáltatásnyújtás esetén az elállási jog érvényesíthetősége idő előtt megszűnik, ha a szerződést az Ügyfél kifejezett kérésére a felek teljes mértékben teljesítették, még mielőtt az Ügyfél elállási jogát érvényesíthette volna.

Az Ügyfél által meghatározott specifikáció alapján legyártott vagy kifejezetten a megrendelő egyedi igényeire alakított termékek esetén nincs lehetőség az elállási jog érvényesítésére.


Az elálláshoz kapcsolódó jogok ismertetésének vége

 

  1. A visszaküldés költsége elállás esetén
    Amennyiben a (megfelelő törvényi hivatkozás) értelmében az Ügyfél részéről jogszerűen érvényesíthető az elállás, az áru visszaküldésének költsége az Ügyfelet terheli, ha a visszaküldendő áru értéke nem haladja meg a 15.000 forint értéket vagy ennél nagyobb értékű áru esetén abban az esetben, ha az elállás időpontjában az áru ellenértéke még nincs kifizetve vagy szerződésben megállapodott részfizetés történt. Kivételt az az eset képez, ha a megküldött áru nem egyezik meg a rendelt termékkel. A felsoroltakon kívüli esetekben a visszaküldés költsége az Eladót terheli.

  2. Térítési kötelezettség és ennek elkerülése
    Amennyiben az elállás során a kapott termék nem vagy csak részben vagy csak rosszabb állapotban szolgáltatható vissza, az Ügyfél adott esetben köteles a különbözeti értéket megtéríteni. A termékek átengedése esetén a fentiek nem irányadóak, ha a termék állagának romlása a termék – üzletekben megengedetthez hasonló − vizsgálatára vezethető vissza. Egyéb esetekben az értéktérítési kötelezettség úgy kerülhető el, hogy az Ügyfél a terméket rendeltetésszerűen veszi használatba, azt nem saját tulajdonaként kezeli, és mindent megtesz annak érdekében, hogy annak értékét semmi ne csökkentse.

[profiler]
Memory usage: real: 10485760, emalloc: 10180736
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem